Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012 (TK, 1172)1 augustus 2012