E110084
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-01-2012

E110084 - Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens in de EUDe Europese Commissie heeft een pakket maatregelen gepubliceerd die ertoe moeten bijdragen de capaciteit van de Europese luchthavens te vergroten, de vertragingen te beperken en de kwaliteit van de aan de passagiers aangeboden diensten te verbeteren. De maatregelen betreffen de kwaliteit van de diensten die de passagiers en de luchtvaartmaatschappijen op de grond krijgen voordat zij opstijgen en nadat zij zijn geland (bijv. bagageafhandeling, inchecken, tanken), de transparantie van de besluiten inzake geluidsoverlast van luchthavens en de efficiëntie van het complexe netwerk van de slots voor opstijgen en landen die bepalend zijn voor elk traject.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft het luchthavenpakket als prioritair geselecteerd en heeft de mededeling en voorstellen op 13 december 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft tijdens de Transportraad van 12-13 december 2011 een pakket maatregelen gepresenteerd die ertoe moeten bijdragen de capaciteit van de Europese luchthavens te vergroten, de vertragingen te beperken en de kwaliteit van de aan de passagiers aangeboden diensten te verbeteren.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)827PDF-document, d.d. 1 december 2011

rechtsgrondslag

Artikel 91 van het verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft het luchthavenpakket als prioritair geselecteerd en heeft de mededeling en voorstellen op 13 december 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche onder andere weten dat zij het voorstel om secondary trading te legaliseren en te verduidelijken steunt. Deze handel vindt nu alleen op London Heathrow plaats maar kan ook in andere EU landen een optie worden. De verandering van definitie van een slots serie gecombineerd met de aanpassing van de "use-it-or-lose-it regel" vormt een zorgpunt. Hiermee wordt het systeem minder flexibel, waardoor mogelijk zowel lijndienst- als chartermaatschappijen historische rechten op slots kwijtraken. Mogelijke gevolgen zijn: onzekerheid over dienstregelingen en investeringen in vluchten/vliegtuigen, aantasting concurrentiepositie EU luchtvaart en daarnaast ook het bevorderen van vliegen met lege vliegtuigen om series voldoende vol te vliegen. Verder is de voorgestelde verbinding tussen gegevens over luchtverkeer en luchthavenslots een aandachtspunt. Voorkomen moet worden dat dit leidt tot hoge lasten en kosten die niet in verhouding staan tot de mogelijke voordelen. Vanuit het oogpunt van selectiviteitsbeleid en mainportbeleid is ten slotte het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor local rules .


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel voor een verordening van de Commissie is er op gericht om te bewerkstelligen dat luchthavenslots op drukke luchthavens optimaal worden toegewezen en gebruikt. Meer specifiek houdt dit in dat mechanismen voor de toekenning en het gebruik van luchthavenslots dienen te worden versterkt en dat de effectieve toepassing van deze mechanismen wordt gegarandeerd. Ook beoogt de Commissie met het voorstel eerlijke concurrentie aan te moedigen en de concurrentiekracht van de luchtvaartmaatschappijen bevorderen. Het voorstel houdt een wijziging in van Verordening 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens.

De Europese Commissie stelt onder meer het volgende voor:

 • Invoering van de mogelijkheid om gebruik te maken van secundaire handel in slots en versterking van de concurrentie;
 • Het transparanter maken van de procedure voor de toekenning van slots en het versterken van onafhankelijkheid van slotcoördinatoren;
 • Het integreren van het systeem voor slottoekenning in de hervorming van het Europese systeem voor het beheer van het luchtverkeer (gemeenschappelijk Europees luchtruim);
 • Wijziging van de drempel voor de "use it or lose it"-regel van 80% naar 85%. Ook wordt de minimale duur van een reeks slots verlengd, om zo een minder gesegmenteerde slotstructuur te creëren. Tot slot wordt voorgesteld luchthavens het recht te geven om gebruik te maken van het systeem van luchthavengelden teneinde te voorkomen dat slots in een laat stadium terug in de pool worden gestopt.

 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1443 Volume II
  16 januari 2012
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1443 Volume III
  16 januari 2012
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)827
  1 december 2011
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1443 Volume I
  1 december 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1444
  1 december 2011

Behandeling Raad

De Europese Commissie heeft tijdens de Transportraad van 12-13 december 2011 een pakket maatregelen gepresenteerd die ertoe moeten bijdragen de capaciteit van de Europese luchthavens te vergroten, de vertragingen te beperken en de kwaliteit van de aan de passagiers aangeboden diensten te verbeteren.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen