Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 29 oktober 2012 en een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu (TK, 390)9 oktober 2012

Bijlage