E100029
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-11-2010

E100029 - Voorstel voor een besluit tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Europese UnieDe Europese Unie verleent via de EU begroting een garantie aan de Europese Investeringsbank (EIB) ter dekking van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten die de EIB buiten de EU ontplooit ter ondersteuning van de externe beleidsdoelstellingen van de EU ("extern leenmandaat van de EIB"). Doel van onderhavig voorstel is de EU garantie voor externe EIB-financiering voor de resterende periode van de huidige financiële perspectieven 2007-2013 te verlengen en tegelijkertijd een aantal nieuwe elementen aan het mandaat toe te voegen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Algemene aanpak bereikt in Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)174PDF-document, d.d. 21 april 2010

rechtsgrondslag

artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens haar vergadering van 22 juni 2010 heeft de commissie voor Financiën besloten onderhavig voorstel voor kennisgeving aan te nemen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Unie verleent via de EU begroting een garantie aan de Europese Investeringsbank (EIB) ter dekking van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten die de EIB buiten de EU ontplooit ter ondersteuning van de externe beleidsdoelstellingen van de EU ("extern leenmandaat van de EIB"). Doel van onderhavig voorstel is de EU garantie voor externe EIB-financiering voor de resterende periode van de huidige financiële perspectieven 2007-2013 te verlengen en tegelijkertijd een aantal nieuwe elementen aan het mandaat toe te voegen.

De Commissie heeft er voor gekozen het bestaande besluit door een nieuw besluit te vervangen in plaats van een wijzigingsvoorstel in te dienen. Het nieuwe besluit bevat de volgende nieuwe elementen:

 • activering van het "facultatieve mandaat" van 2 miljard euro, dat bij het oude besluit in reserve was geplaatst;
 • vervanging van het bestaande systeem van regionale doelstellingen door horizontale overkoepelende doelstellingen die voor alle onder het externe mandaat vallende regio's gelden;
 • ontwikkeling door de Commissie samen met de EIB en in overleg met de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) van operationele richtsnoeren voor elke onder het externe mandaat vallende regio;
 • specifieke maatregelen ter versterking van de EIB-capaciteit om de EU-ontwikkelingsdoelstellingen te ondersteunen;
 • activering van het externe mandaat van de EIB voor IJsland, Belarus, Libië, Irak en

Cambodja.

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. Het voorgestelde besluit heeft betrekking op de EIB-financieringsverrichtingen die worden ondertekend tijdens de periode die ingaat op 1 februari 2007 en eindigt op 31 december 2013.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)174
  21 april 2010
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2010)443
  21 april 2010

Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken op 8 juni 2010 werd een algemene aanpak bereikt. De raad heeft het voorzitterschap verzocht de onderhandelingen met het Europees Parlement te beginnen om het besluit in eerste lezing aan te nemen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting wordt dit voorstel op 13 december 2010 plenair besproken door het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen