E110051
  klaver icoon
Laatste revisie: 12-10-2011

E110051 - Europese Commissiemededeling met betrekking tot het standpunt van de Raad inzake de verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de EUDe mededeling verwoordt de reactie van de Europese Commissie op het standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Europese Unie en tot intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG (zie E100029). In de mededeling geeft de Europese Commissie te kennen dat zij het standpunt van de Raad over onder andere het bedrag van de regionale plafonds, ontwikkelingsaspecten en de in aanmerking komende landen volledig kan aanvaarden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft het voorstel op 11 oktober 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft op 23 september 2011 deze mededeling over het standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Europese Unie en tot intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU met betrekking tot het standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Europese Unie en tot intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG

document Europese Commissie

COM(2011)597PDF-document, d.d. 23 september 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering op 11 oktober 2011 besloot de commissie Financiën het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie voor Financiën heeft op 4 oktober 2011 besloten om deze mededeling voor procedure te agenderen op 11 oktober 2011 .


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling verwoordt de reactie van de Europese Commissie op het standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Europese Unie en tot intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG (zie E100029). Met dit besluit wordt aan de Europese Investeringsbank (EIB) een garantie verleend voor verliezen op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de EU, om de bijdrage van de EIB aan de verwezenlijking van de EU-beleidsdoelstellingen via de financiering van projecten te bevorderen.

In de mededeling geeft de Europese Commissie te kennen dat zij het standpunt van de Raad over onder andere het bedrag van de regionale plafonds, ontwikkelingsaspecten en de in aanmerking komende landen volledig kan aanvaarden.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen