Bronnen bij E110101 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen