COM(2011)843

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landenDit is een voorstel bij Edossier: E110101


Kerngegevens

ingediend

7 december 2011

nummer

COM(2011)843

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel