Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen COM(2011)843 (33.170); brief inzake 15 bnc-fiches (EK 22.112 / 33.170, FF)13 januari 2012