33.170

EU-voorstel: verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen COM(2011)843Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen.

Zie voor meer informatie dossier E110101


Kerngegevens

begonnen

10 februari 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten

2