Brief aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met vragen over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (onderdeel 33170, A)14 februari 2012
hoort bij ... E110101 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties