Brief met antwoorden op vragen inzake het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (onderdeel kamerstuk 33170, A)24 februari 2012
hoort bij ... E110101 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken