JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag van de JBZ-Raad van 4-5 december 2014 en verslag van de informele JBZ-BZ bijeenkomst van 27 november 2014 (EK, EG). .

17 december 2014
hoort bij ... E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum
E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
E140002 - Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU
E130059 - Commissiemededeling over de werkzaamheden van de Taskforce voor het Middellandse Zeegebied
E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel
E130055 - Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E130040 - Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden
E130016 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers
E130015 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)
E120051 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening(EC) nr. 1346/2000 over insolventieprocedures
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen
E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
E090226 - Richtlijn inzake bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie