Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken op 5 december 2011 (TK, 1107). .

28 november 2011