Korte aantekeningen vergadering (39214/HM) van 18 november 200818 november 2008
hoort bij ... E080132 - Voorstel voor een besluit betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap plus een voorstel voor een besluit betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het facultatief protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
E080131 - Mededeling over toekomstige netwerken en het internet
E080130 - Voorstel voor een Besluit over interoperabiliteit oplossingen voor Europese overheidsorganisaties (ISA)
E080129 - Mededeling over de evaluatie van de resultaten van verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG plus een voorstel voor een wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap
E080128 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap.
E080127 - Mededeling: Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties