E080131
Laatste revisie: 05-08-2010

E080131 - Mededeling over toekomstige netwerken en het internetDe mededeling ziet de Commissie als de voorbereiding van Europa op het internet van de toekomst, dat gekenmerkt wordt door een volgende golf van de informatierevolutie door nieuwe en doorzettende ontwikkelingen zoals sociale digitale netwerken, de definitieve overschakeling naar 'on line'-dienstverlening in het bedrijfsleven, mobiel internet, mobiele tv, nomadische (GPS-gebaseerde) diensten, en de groei van het gebruik van smart tags. Om de voordelen van deze ingrijpende veranderingen voor de Europese economie te kunnen realiseren, moet een aantal uitdagingen op Europees niveau worden aangepakt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)594PDF-document, d.d. 29 september 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 18 november 2008 dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Economische Zaken.

Op 25 november 2008 besloot de commissie EZ dat zij onderhavige dossier opnieuw wilde agenderen en zij heeft de mededeling tijdens de commissievergadering op 9 december 2008 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland juicht in het BNC-fiche de mededeling toe. Nederland ziet het belang dat Europa goed voorbereid moet zijn op het toekomstige internet. Nederland is koploper binnen de EU op het gebied van breedband, en scoort na Zweden het hoogst op de combinatie van snelheid, prijs, concurrentie en penetratie. Nederland heeft daardoor een goede uitgangspositie om het 'nieuwe internet' gestalte te geven en om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de in de mededeling genoemde geavanceerde diensten ten volle benutten met alle economische en maatschappelijke baten die dat met zich mee brengt. Nederland wenst bij aanvullende voorstellen voor noodzakelijke concrete maatregelen aandacht voor het voorkomen van onnodige regeldruk voor bedrijven. Verder is het voor Nederland van belang dat de Commissie bij vervolgvoorstellen een degelijke impact assessment bijvoegt, inclusief een volwaardige kosten-baten-analyse.

Een reactie op de aangekondigde acties van de Europese Commissie vindt u in het BNC-fiche.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling ziet de Commissie als de voorbereiding van Europa op het internet van de toekomst, dat gekenmerkt wordt door een volgende golf van de informatierevolutie door nieuwe en doorzettende ontwikkelingen zoals sociale digitale netwerken, de definitieve overschakeling naar 'on line'-dienstverlening in het bedrijfsleven, mobiel internet, mobiele tv, nomadische (GPS-gebaseerde) diensten, en de groei van het gebruik van smart tags. Om de voordelen van deze ingrijpende veranderingen voor de Europese economie te kunnen realiseren, moet een aantal uitdagingen op Europees niveau worden aangepakt.

Europa verkeert in een goede positie om optimaal gebruik te maken van deze ontwikkelingen omdat het Europese internetbeleid zich al jaren richt op open en concurrentiebevorderende telecommunicatienetwerken enerzijds, en op het veilig en vertrouwd maken van het gebruik daarvan door iedereen anderzijds, middels bescherming van de privacy, security, en zaken als authenticatie. De Commissie geeft met de mededeling het startsein voor een openbare raadpleging ten behoeve van toekomstig beleid om de potentie van het internet van de toekomst te kunnen realiseren, en kondigt daarnaast nieuwe maatregelen aan om deze stap te kunnen verwezenlijken. Onder 4 worden deze behandeld.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)594
  29 september 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2507
  29 september 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2516
  29 september 2008

Behandeling Raad

Op 27 november 2008 zijn er tijdens de Raad Transport, Telecommunicatie en energie enkele conclusiesPDF-document aangenomen over onderhavige mededeling. De raad erkent onder andere de steeds grotere aanwezigheid van het internet en de belangrijke economische en sociale rol die het speelt in de huidige maatschappij.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • [en]PDF-document verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 16326/08
  27 november 2008

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen