Dinsdag 6 december 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

3.Stikstofproblematiek

Inbreng schriftelijk overleg


10.Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag nader schriftelijk overleg (32813 / 35668, AR )

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg


13.Mededelingen en informatie14.Rondvraag


Korte aantekeningen