30.252

Toekomstvisie agrarische sectorDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toekomstvisie van de agrarische sector.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bespreekt op 4 juni 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over voortgang aanpak piekbelasting (EK, K).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 18 april 2023 een mondeling overleg gevoerd over Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland (EK 35.334 / 33.576, BF). Van deze bijeenkomst is een videoverslag gemaakt:


Kerngegevens

begonnen

15 juni 2022

titel

Toekomstvisie agrarische sector

schriftelijke voorbereiding


Documenten

184
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-184] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-184] documenten