Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met land- en tuinbouw, visserij en voedselkwaliteit (o.a. NVWA) en diverse andere onderwerpen zoals dierenwelzijn, diergezondheid en kwekersrecht, natuur en biodiversiteit, integrale aanpak stikstof, Staatsbosbeheer en Bureau beheer landbouwgronden.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 13 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Voorzitter van de commissie is G.J. (Gert-Jan) Oplaat (BBB). Ondervoorzitter is R. (Roel) van Gurp (GroenLinks-PvdA).

De griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie LNV.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden