Mr. W. de Boer

Warmolt de Boer is sinds 3 juni 2008 plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer.

Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij de Directie wetgeving van de Raad van State.

Contact: warmolt.deboer@eerstekamer.nl