Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)drs. M.J. van Rooijen (50PLUS) 1

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

De heer Van Rooijen was eerder lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017.Personalia

 • geboren te Drunen, 31 juli 1942
 • gehuwd

 

kinderen

 • 2 zoons en 1 dochter

 

woonplaats

 • Oegstgeest, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

afgesloten

 • Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS vanaf 1 oktober 2015 tot 1 juli 2018
 • Voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG, vanaf 4 september 2012 vanaf 1 juli 2012 tot 30 november 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • H.b.s.-a, R.K. "Sint Franciscus College" te Rotterdam

hoger beroepsonderwijs

 • Rijksbelastingacademie te Rotterdam, tot 1964

wetenschappelijk onderwijs

 • Economie: fiscaal-economische studierichting, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, tot 1967

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 9 juni 2015 tot 23 maart 2017
 • Adviseur College Sanering Zorginstellingen vanaf 2012 tot mei 2015
 • Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom vanaf mei 2010 tot december 2011
 • Gemachtigde en deskundige, College Sanering Zorginstellingen vanaf 2005 tot september 2012
 • Directeur ad interim, retail international, NUON vanaf 2000 tot 2001
 • Directeur ad interim, Internationale Projectontwikkeling Duurzame Energie, NUON vanaf 1999 tot 2000
 • Management consultant vanaf 1996 tot mei 2015
 • Lid CTSV (College van Toezicht sociale verzekeringen) vanaf 1 januari 1995 tot april 1996
 • Director European Tax Services "Coopers & Lybrand Europe" te Amsterdam vanaf 1 augustus 1991 tot 1 januari 1995
 • Partner "Coopers & Lybrand Dijker van Dien" vanaf 1 november 1989 tot 1 augustus 1991
 • Directeur public affairs, Shell Nederland B.V. te Rotterdam vanaf 1986 tot 1 november 1989
 • Lid Raad van Bestuur: portefeuille financiën, NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) vanaf augustus 1984 tot november 1986
 • Hoofd Coal Devision, Shell Nederland Verkoopmaatschappij, tevens directeur Maasvlakte Coal Terminal vanaf februari 1981 tot augustus 1984
 • Medewerker afdeling planning, Koninklijke Shell te Londen vanaf 1 september 1980 tot 1981
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 1 november 1977 tot 1 september 1980
 • Staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden) vanaf 21 december 1973 tot 14 oktober 1977
 • Hoofd fiscale afdeling, Biliton-concern, Koninklijke Shell Groep vanaf 1 juli 1972 tot december 1973
 • Fiscal accountant, Koninklijke Shell Groep vanaf 1 december 1968 tot 1 juli 1972
 • Juridisch adviseur Bureau verdragen, directie internationale fiscale zaken, ministerie van Financiën vanaf april 1967 tot 1 december 1968
 • Inspecteur van 's Rijks belastingen tot 1 december 1968

andere activiteiten

 • Lid Fractie 50PLUS Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 maart 2017 tot 10 juni 2019
 • Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS vanaf 1 oktober 2015 tot 1 juli 2018
 • Voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG, vanaf 4 september 2012 vanaf 1 juli 2012 tot 30 november 2016
 • Voorzitter NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) vanaf maart 2010 tot 23 mei 2012
 • Lid Commissie nadeelcompensatie ziekenhuizen (commissie-Havermans), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 2008 tot 2008
 • Voorzitter KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) vanaf 26 april 2003 tot 1 september 2005
 • Lid bestuur Stichting Prioriteit Staal Participaties, Staal Bankiers vanaf 1995 tot 1999
 • Lid licentiecommissie betaald voetbal, KNVB vanaf maart 1986 tot 1989
 • Lid Raad van Commissarissen Turmac B.V. vanaf 1978 tot 1991
 • Voorzitter BBI (Budget Bewakings Instituut), Betaald Voetbal vanaf 1978 tot maart 1986
 • Inspecteur van 's Rijksbelastingen vanaf 1 januari 1965 tot 1 december 1968
 • Lid bestuur EDCS (Economical Development Cooperative Society)
 • Voorzitter sectie betaald voetbal, KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), van oktober 1989 tot mei 1993; tevens vicevoorzitter KNVB

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Voorzitter commissie financiën, Tweede Kamerfractie CDA vanaf 1977 tot 1980
 • Voorzitter politiek jongeren contact te Rotterdam vanaf 1963 tot 1965
 • Lid bestuur KVP-jongerenorganisatie vanaf 1961 tot 1964


Publicaties

 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over de economische dubbele heffing over divendend in de E.E.G.
 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over het vruchtgebruik
 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over Nederlandse vennootschapsbelasting

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 11 april 1978

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

1241 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(9 juni 2015 tot 22 maart 2017)