Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)drs. M.J. van Rooijen (50PLUS) 1

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

De heer Van Rooijen was eerder lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017.Anciënniteit

727 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(9 juni 2015 tot 23 maart 2017)