R. van Aelst-den Uijl MA (SP) 1

Lies van Aelst-den Uijl is vanaf 13 februari 2024 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer.

Zij is sinds 13 februari 2024 secretaris en penningmeester van de fractie.

Contact: lies.vanaelst@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Gorinchem, 1 december 1988
 • Gehuwd

 

woonplaats

 • Gorinchem, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van het Algemene Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging. Werkzaamheden vinden plaats op basis van detachering vanuit de GradusGroep.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van de gemeenteraad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Plus is een coöperatie waarin leden meebeslissen. Ik ben zowel consumentenlid als consumentenraadslid. Van de consumentenraad (het 'dagelijks bestuur') ben ik de coördinator. De consumentenraad adviseert het bestuur van plus over diverse consumentgerelateerde onderwerpen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van de gemeenteraad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO/HAVO, Merewade College, vanaf 2001 tot 2007

hoger beroepsonderwijs

 • Lerarenopleiding geschiedenis (propedeuse), Hogeschool Rotterdam, vanaf 2007 tot 2009

wetenschappelijk onderwijs

 • Bachelor geschiedenis, Erasmus Universiteit, vanaf 2009 tot 2012
 • Research master early modern intellectual history, Erasmus Universiteit, vanaf 2012 tot 2016

promotie

 • Buitenpromovendus, Universiteit Utrecht, vanaf 2018 tot 2023

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 februari 2024
 • beschrijving: Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging. Werkzaamheden vinden plaats op basis van detachering vanuit de GradusGroep.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Programmamanagement onderzoek, opleidingen, alumninetwerk, regionetwerken, strategische beleidsontwikkeling. Netwerk- en relatiebeheer, onderzoeksagenda vormgeven, onderzoek aansturen, vormgeven, uitvoeren en vertalen naar media uitingen, leidinggeven aan interne en externe onderzoekers, lobby en belangenbehartiging en opleidingen. Inhoudelijk organiseren bijeenkomsten, opleidingen en trainingen en hier zelf als spreker en trainer in optreden. Tot september 2022 fulltime, vanaf september 2022 parttime. Werkzaamheden vonden plaats op basis van detachering vanuit de GradusGroep.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van het Algemene Bestuur

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van de gemeenteraad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Plus is een coöperatie waarin leden meebeslissen. Ik ben zowel consumentenlid als consumentenraadslid. Van de consumentenraad (het 'dagelijks bestuur') ben ik de coördinator. De consumentenraad adviseert het bestuur van plus over diverse consumentgerelateerde onderwerpen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Als lid van de rekenkamer begeleid ik onderzoeken en doe af en toe zelf onderzoek. Rekenkamers zijn er ter ondersteuning van de gemeenteraad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: 'De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financiële stukken vast.'

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatievergoeding

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Ik ben alhier actief als volksvertegenwoordiger namens de SP.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

162 dagen
(13 februari 2024 tot heden)