Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme en intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Voorzitter van de commissie is L.P. (Lennart) van der Linden (Fractie-Nanninga). Ondervoorzitter is J.J. (Joop) Atsma (CDA).

De griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie EZK/LNV.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden