Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme en intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen werd door deze commissie voorbereid.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Sinds 13 juni 2023 zijn er de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Europapoort .