Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Tot 7 november 2017 was er de vaste commissie voor Economische Zaken.

Voorzitter van de commissie is N.J.J. (Niek Jan) van Kesteren (CDA). Ondervoorzitter is L.P. (Lennart) van der Linden (FVD).

Griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie EZK/LNV.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de Europapoort .


Kamerleden sorteren op:


Leden

J.J. Atsma
CDA, Eerste Kamer

Jhr.mr. J.P. Backer
D66, Eerste Kamer

W.T. van Ballekom
VVD, Eerste Kamer


Drs. F.J.M. Crone
PvdA, Eerste Kamer

J. Dessing
FVD, Eerste Kamer


G. Gerbrandy
OSF, Eerste Kamer

A.M.V. Gerkens
SP, Eerste Kamer

Drs. R. van Gurp
GroenLinks, Eerste Kamer

J.C. Huizinga-Heringa
ChristenUnie, Eerste Kamer

Mr. N.J.J. van Kesteren
CDA, Eerste Kamer
voorzitter

Drs. T. Klip-Martin
VVD, Eerste Kamer

Drs. S. M. Kluit
GroenLinks, Eerste Kamer

Drs. N.K. Koffeman
PvdD, Eerste Kamer

L.P. van der Linden MSc.
FVD, Eerste Kamer
ondervoorzitter

Drs. H.J. Meijer
VVD, Eerste Kamer

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten, Eerste Kamer

J. van Pareren
FVD, Eerste Kamer

Drs. H.J. Pijlman
D66, Eerste Kamer

G. Prins-Modderaar
CDA, Eerste Kamer

Mr. J. Recourt
PvdA, Eerste Kamer

Drs. M.J. van Rooijen
50PLUS, Eerste Kamer

P. Schalk
SGP, Eerste Kamer

Ir.drs. G.A. van Strien
PVV, Eerste Kamer

C.C.M. Vendrik
GroenLinks, Eerste Kamer