Em. prof. dr. F. van Knapen (BBB)F. van Knapen  (BBB) 1

Frans van Knapen (1948) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: frans.vanknapen@eerstekamer.nl


Personalia

  • geboren 15 december 1948

 

kinderen

  • 2 dochters een zoon

 


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

  • Diergeneeskunde, universiteit Utrecht

promotie

  • Fac. Geneeskunde, UVA Amsterdam, vanaf 1984

Loopbaan

functies

  • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

104 dagen
(13 juni 2023 tot heden)