Drs. F.W.J. Holterhues (ChristenUnie)drs F.W.J. Holterhues (ChristenUnie) 1

Eric Holterhues (1972) is vanaf 13 juni 2023 lid van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 13 juni 2023 penningmeester.

Contact: eric.holterhues@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 16 mei 1972
 • samenwonend

 

woonplaats

 • Utrecht, Utrecht

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Oikocredit Nederland werkt aan bewustwording in Nederland rond armoede vraagstukken in Latijns Amerika, Afrika en Azië en de impact van microkrediet, communiceert over het werk van Oikocredit International en trekt beleggers aan in het Oikocredit Nederland Fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO-B, Sint-Montfortcollege, Rotterdam, vanaf 1984 tot 1990

wetenschappelijk onderwijs

 • Diverse vakken in communicatie en pr, Radboud Universiteit, Nijmegen, vanaf 1996 tot 1996
 • Diverse vakken in economie, beleid en management, Universiteit Utrecht, Utrecht, vanaf 1996 tot 1999
 • Systematische Theologie, Katholieke Theologische Universiteit, Utrecht, vanaf 1991 tot 1999

post-academisch onderwijs

 • Leergang voor Commissarissen en Toezichthouders, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, vanaf 2019 tot 2019
 • Certificate in Arts Administration, School of Continuing and Professional Studies, New York University, New York, US, vanaf 2011 tot 2011
 • Masterclass voor gevorderden in Financiering, zekerheden en insolventie, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, Faculteit Rechten, Radboud Universiteit, Nijmegen, vanaf 2009 tot 2009
 • Postdoctorale Master Elective Financieel Economisch Management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, Rotterdam, vanaf 2005 tot 2005

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Oikocredit Nederland werkt aan bewustwording in Nederland rond armoede vraagstukken in Latijns Amerika, Afrika en Azië en de impact van microkrediet, communiceert over het werk van Oikocredit International en trekt beleggers aan in het Oikocredit Nederland Fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor de businessunit met vier beleggingsfondsen die investeren in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzame en sociale criteria van Triodos.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor de businessunit voor het beleggen in de cultuursector. Fondsmanager van Triodos Cultuurfonds NV.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De afdeling zakelijke relaties van Triodos Bank verleent financiële dienstverlening - waaronder kredietverlening - aan het midden- en kleinbedrijf in Nederland die passen bij de duurzame missie van Triodos Bank

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Relatiemanager in de zakelijke markt

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Het museum stelt de voormalige schuilkerk ten toon en laat de relevantie van dit katholieke erfgoed voor deze tijden zien.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor kunstvakonderwijs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Jezuïeten zijn een internationale katholieke orde van priesters die leven volgens de spiritualiteit van Sint-Ignatius van Loyola.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviescommissie om de toegang tot financiële dienstverlening voor de creatieve sector in Europa te vergroten.

  advieswerk: ja

  sector: Cultuur

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De stadschouwburg is hét theater in Utrecht.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit in Utrecht die zich in haar onderwijs en onderzoek laat inspireren door het humanisme.

  advieswerk: ja

  sector: Onderwijs

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie de denktank van de partij.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Publicaties

 • Duurzame Economie, red. L. Plasterkamp, 2023
 • Onderstroom, Wij zijn de tijden, red A. de Wit en R. Steenvoorden, 2007

Onderscheidingen

buitenlandse onderscheidingen

 • Jerusalem Kruis, Heilige Stoel, 2016
 • Ruban Rouge, Orde van Malta, 2015

overige onderscheidingen en prijzen

 • Nationale sportmedaille van NOC*NSF, 2018
 • Kruis voor betoonde marsvaardigheid, 2017

Hobby's

 • sporten, cultuur

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

104 dagen
(13 juni 2023 tot heden)