foto van de heer Ballekom

Pim van Ballekom (1956) is vanaf 11 juni 2019 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 penningmeester.

De heer Van Ballekom is sinds 27 juni 2023 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN).

Contact: pim.vanballekom@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Best, 2 december 1956
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 1 dochter, 1 zoon

 

woonplaats

 • Lasne (België)

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Lid van het Assemblee, ter bevordering van de samenwerking van de landen die deel uit maken van de Benelux

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviserend

  advieswerk: ja

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter is tevens bestuurder van de Stichting Juridisch Eigendom SBF

  advieswerk: ja

  sector: Financiën

  bezoldigd: ja

  toelichting: tzt

 • beschrijving: het in voorkomende gevallen verlenen van onderstand

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Gevraagde en ongevraagde advies verlening bij een onlangs gestart bedrijf

  advieswerk: ja

  sector: Consultancy

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Qredits is een stichting met ANBI status; taak is toezicht te houden op het bestuur van de stichting en deze te adviseren in de meest brede zin.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

afgesloten

 • beschrijving: DTEK is de belangrijkste particuliere energiemaatschappij van Oekraïne. Werkzaamheden bestaan uit advisering op welke wijze Internationale Financiële Instellingen betrokken kunnen worden bij het realiseren van de energietransitie.

  advieswerk: ja

  sector: energie

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: UNITEE is een NGO (niet gouvernementele organisatie) ter ondersteuning en advisering van ondernemers met een migratie achtergrond; de Raad van Advies staat ten dienste van het bestuur bij de reguliere werkzaamheden.

  advieswerk: ja

  sector: ondernemerschap

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO Atheneum A, Sint-Joriscollege Eindhoven, vanaf 1969 tot 1975

wetenschappelijk onderwijs

 • Doctoraal, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, staatkundige studierichting/politieke wetenschap, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1977 tot 1981
 • Kandidaats, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, staatkunde, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1975 tot 1977

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • beschrijving: Lid van de Raad van Bestuur, dagelijkse leiding van de Bank.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Het informeren en analyseren van Europese wet- en regelgeving voor het bestuur van APG en het onderhouden van het internationale netwerk van het bedrijf. De Algemene Pensioengroep is een uitvoeringsorganisatie voor pensioenfondsen, waaronder het ABP.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviseert de leiding van de Post en de Nederlandse regering (in het bijzonder de Minister van Financiën) over het te voeren financiële, economische, budgettaire, monetaire en fiscale beleid van de Europese Unie.

  advieswerk: ja

  sector: financiële sector

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Verbonden aan het kabinet van de Commissaris verantwoordelijk voor Energie-zaken; advies in het bijzonder over het te voeren nucleaire beleid van de EU.

  advieswerk: ja

  sector: energie

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Hoofd van een team van adviseurs van de Commissaris met verantwoordelijkheid voor de interne markt, de douane-unie, fiscale zaken en financiële dienstverlening.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Bewindvoerder voor Nederland en Mongolië bij de EBRD verantwoordelijk voor de goedkeuring van operaties en het beleid van de Bank namens de Gouverneurs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Adviserend

  advieswerk: ja

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter is tevens bestuurder van de Stichting Juridisch Eigendom SBF

  advieswerk: ja

  sector: Financiën

  bezoldigd: ja

  toelichting: tzt

 • beschrijving: Gevraagde en ongevraagde advies verlening bij een onlangs gestart bedrijf

  advieswerk: ja

  sector: Consultancy

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Afwisselend werkzaam bij het Directoraat van de Rijksbegroting, de Generale Thesaurie van het Ministerie en de PV op financiële beleidsterreinen, inclusief externe financiële betrekkingen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Opstellen van het programma.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Opstellen van het verkiezingsprogramma

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Advies aan de Eerste en Tweede Kamerfractie op financieel en economisch terrein

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Hobby's

 • politiek, geschiedenis, literatuur, wandelen/nordic walking en koken

 


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

 • betaald door: DTEK

  waarde: 100 euro


Anciënniteit

1871 dagen
(11 juni 2019 tot heden)