36.200 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, PVV en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. Fractie-Nanninga en PvdD is daarbij aantekening verleend.

Een kennismakingsgesprek met de drie bewindspersonen van EZK vindt plaats op 12 september 2023.

Een technische briefing over de wetgevingsagenda op het terrein van Klimaat en Energie vindt plaats op 26 september 2023 (EK 36.200 XIII / 36.169, G en bijlage).


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

170
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-170] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-170] documenten