Met dit wetsvoorstel wordt een integraal wettelijk kader geïntroduceerd voor de regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren en de regels ter beheersing van de risicos die dieren of van dieren afkomstige producten mee kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren.

Het voorstel geeft regels die in hoofdzaak gehouden dieren betreffen. Ook worden dieren beschermd die niet worden gehouden, in het bijzonder door het verbod op dierenmishandeling en door het voorstel de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen. Het voorstel introduceert een nieuw wettelijk kader, waardoor ook het stelsel van uitvoeringsregelgeving opnieuw moet worden vormgegeven. Het voorstel voorziet in het vervallen van een aantal bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de intrekking van de o.a. Kaderwet diervoeders, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de dierenbescherming en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.389, A) is op 15 december 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 12 april 2011, 19 april 2011 en 10 mei 2011. Tijdens de behandeling op 10 mei 2011 werden acht moties ingediend. Het voorstel is op 17 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, OSF, D66 en PvdA stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2008

titel

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

160
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-160] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-160] documenten