32.813

Kabinetsaanpak KlimaatbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsaanpak klimaatbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft bij brief van 12 juli 2022 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de brief ter aanbieding van ontwerpbesluit over hyperscale datacentra (EK, AI met bijlage) de brief ter aanbieding van de Toetsingsrapportage over datacenter Zeewolde (EK, AJ met bijlage). en de brief van 13 juni 2022 over de uitvoering van de moties Koffeman (EK 35.925 XIV, H en EK 35.925 XIV, K) over het datacenter in Zeewolde (EK, AK, met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) lvert op 27 september 2022 inbreng voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg van 6 september 2022 met de minister voor K&E over de beleidsinzet biogrondstoffen (EK 32.813 / 35.668, AM), heeft besloten de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F) en de gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35.668, I) als niet uitgevoerd te beschouwen.

De commissie heeft op 7 juni 2022 besloten de brief van de minister voor K&E van 2 juni 2022 ter aanbieding Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (EK, AH en bijlagen) door te geleiden aan de commissie voor Financiën om het desgewenst te betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 23 juni 2022 bij brief gereageerd op brief van de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie van 16 september 2021 over zienswijzen openbaar maken verslagen klimaattafels en het klimaatberaad (EK, 34.902, R en bijlagen) en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 31 maart 2021 over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatakkoord (EK 34.902, Q) (ter uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (34.902, F)).

De commissie heeft op 13 februari 2020 de minister van EZK bij brief verzocht aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK van 5 februari 2020 inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (EK, N)). De minister van EZK heeft bij brief van 2 april 2020 laten weten dat de appreciatie van het SER-advies vertraging heeft opgelopen (EK, T).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 23 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Een technische briefing door de voorzitter van het Klimaatberaad inzake de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vond plaats op 3 april 2018.


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2013

titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1151-1194] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1151-1194] documenten