32.813

Kabinetsaanpak KlimaatbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsaanpak klimaatbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) levert op 4 juni 2024 inbreng voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over motie Koffeman (EK, BB).

Een technische briefing door de Raad van State inzake de advisering over de concept-Klimaatnota 2023 (EK, AX met bijlagen) voor de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) vond plaats op 14 november 2023.

De commissie heeft op 13 februari 2020 de minister van EZK bij brief verzocht aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK van 5 februari 2020 inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (EK, N)). De minister van EZK heeft bij brief van 2 april 2020 laten weten dat de appreciatie van het SER-advies vertraging heeft opgelopen (EK, T).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 23 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Een technische briefing door de voorzitter van het Klimaatberaad inzake de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vond plaats op 3 april 2018.


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2013

titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1662
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1651-1662] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1651-1662] documenten