35.668, I

Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2In deze motie wordt de regering opgeroepen om bij het vaststellen van beleid voor het wegwerken van capaciteitstekorten en van andere klimaatmaatregelen niet te rekenen met grootschalig laagwaardig gebruik van houtige biomassastromen, waarbij onduidelijkheid is over de daadwerkelijke bijdrage aan de reductie van nationale en Europese CO2-emissies.Kerngegevens

nummer 35.668, I
ingediend 29 juni 2021
gewijzigd 6 juli 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
F.J.M. Crone (PvdA)
J. Dessing (FVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.M.V. Gerkens (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H.M. Prast (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering