35.668, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassaIn deze motie wordt de regering verzocht definitief geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa.Kerngegevens

nummer 35.668, F
ingediend 29 juni 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 juli 2021 na stemming bij zitten aangenomen. CDA, VVD, 50PLUS, PvdA en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.M.V. Gerkens (SP)
L.P. van der Linden (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bij brief van 20 september 2023 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg van 7 juli 2023 met de minister voor K&E (EK 32.813 / 35.668, AU en bijlage) over uitvoering van de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (EK 35.688, F).Uitvoering