35.092, G

Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaanIn deze motie wordt de regering verzocht inzake de tenders voor windturbines op zee, om in aanmerking te kunnen komen een tender te winnen, de deelnemer tenminste 1 rotorblad per windturbine dient zwart te kleuren.Kerngegevens

nummer 35.092, G
ingediend 22 juni 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 juni 2021 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) H.A. Berkhout (Nanninga)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (Nanninga)
A. Nanninga (Nanninga)
H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 12 juli 2022 besloten deze motie als niet uitgevoerd aan te merken. De commissie zal de minister bij brief verzoeken (periodiek) geïnformeerd te worden over de onderzoeksresultaten van de aeronautische studie voor de Noordzee (naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E van 23 juni 2022 (EK, M).Uitvoering