E220023
Laatste revisie: 07-07-2023

E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 18 oktober 2022 haar Werkprogramma voor 2023, getiteld Een Unie die standvastig en verenigd is, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de hedendaagse uitdagingen van de Unie, waaronder de Russische invasie in Oekraïne en de energiecrises collectief aanpakken en de energietransformatie die aan het begin van het mandaat van de huidige Commissie is aangekondigd versnellen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 7 juli 2023 stuurde de Europese Commissie een briefPDF-document aan de Eerste Kamer over het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer.

Europees

Op 18 oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie haar Werkprogramma voor 2023.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma van de Commissie 2023 - Een standvastige en eendrachtige Unie

document Europese Commissie

COM(2022)548PDF-document, d.d. 18 oktober 2022

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 juli 2023 stuurde de Europese Commissie een briefPDF-document aan de Eerste Kamer over het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer.

Op 7 maart 2023 werd tijdens de plenaire vergadering het Europees werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (EK, B) zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Op 21 februari 2023 stemde de commissie voor Europese Zaken (EUZA) in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst (EK, B) naar de plenaire vergadering, zodat deze desgewenst kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer.

Op 24 januari, 31 januari en 7 februari 2023 zijn er in commissieverband voorstellen uit het Werkprogramma 2022 als prioritair voorgedragen.

Op 8 november 2022 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 1 november 2022 stemde de commissie EUZA in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022 en geleidt het door ter vaststelling in het College van Senioren.

Op 18 oktober 2022 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2023.


Behandeling Tweede Kamer

Op 20 december 2022 werd het Europees Werkprogramma 2023 van de Tweede Kamer (22.112, 3575) plenair vastgesteld.

Op 3 november 2022 besloot de commissie EUZA om het werkprogramma 2023 doorgeleiden naar de vakcommissies met het verzoek de EU-prioriteiten te selecteren voor het eigen beleidsterrein. Daarnaast besloot de commissie het Werkprogramma 2023, de kabinetsappreciatie ervan en de prioriteitenlijst van de Tweede Kamer plenair vast te stellen na vaststelling van de lijst binnen de commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 25 november 2022 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het Commissie Werkprogramma 2023. Hierin geeft het kabinet beschrijvingen van de nieuwe plannen die de Commissie in de mededeling benoemt en wordt per prioriteit een kabinetsappreciatie gegeven.

Het kabinet geeft aan dat een uitgebreidere analyse van de visie van de Commissie op de uitdagingen waar de Europese Unie voor staat en die tevens ten grondslag ligt aan de onderhavige initiatieven en voorstellen, de Kamer in de Staat van de Unie 2023 zal toekomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 18 oktober 2022 haar Werkprogramma voor 2023, getiteld Een Unie die standvastig en verenigd is, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de hedendaagse uitdagingen van de Unie, waaronder de Russische invasie in Oekraïne en de energiecrises collectief aanpakken en de energietransformatie die aan het begin van het mandaat van de huidige Commissie is aangekondigd versnellen.

Met 43 concrete voorstellen, inclusief voorstellen die direct of indirect voortvloeien uit de Conferentie over de Toekomst van Europa, wil de Commissie verder uitvoering geven aan de zes grote ambities die de Commissie-Von der Leyen aan het begin van haar termijn heeft gesteld. Daaronder vallen Europa op weg helpen naar het succesvol bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het vormgeven van de digitale toekomst, het versterken van de sociale markteconomie, het opbouwen van een welvaartsunie en het sterker maken van Europa in de wereld.


Behandeling Raad

Op 18 november 2022 tijdens de Raad Algemene Zaken gaf de Europese Commissie een presentatie over het Werkprogramma voor 2023 (21.501-02, ES).

Op 18 oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie haar Werkprogramma voor 2023.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 november 2022 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document met een overzicht van de activiteiten van de parlementaire commissies van het Europees Parlement in het kader van het Europees Werkprogramma 2023.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 8 december 2022 publiceerde het Zweedse Parlement een verklaringPDF-document over het Werkprogramma voor 2023.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen