E100012
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-09-2010

E100012 - Wetgevings- en Werkprogramma 2010 van de Europese CommissieHet betreft het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2010.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

Op 18 juni 2010 is het definitieve Europese werkprogramma Eerste Kamer 2009/2010 plenair vastgesteld.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)135PDF-document, d.d. 31 maart 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 april 2010 hebben een groot aantal vakcommissies van de Eerste Kamer gesproken over de selectie van prioritaire dossiers ten behoeve van het Europees Werkprogramma Eerste Kamer. Naar verwachting zullen zij rond 11 mei 2010 hun definitieve selecties vaststellen.

Op 8 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het definitieve Europese werkprogramma plenair vastgesteld.


Behandeling Tweede Kamer

Op 22 april 2010 heeft de Tweede Kamer (TK) haar lijst van prioritaire voorstellen voor de komende periode vastgesteld. Ten aanzien van deze voorstellen geeft de TK per voorstel aan of ze een behandelvoorbehoud zal gaan maken of een subsidiariteitstoets zal gaan uitvoeren.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 april 2010 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de kabinetsreactie op het WWP2010 van de Europese Commissie naar de Kamers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De President van de Europese Commissie heeft 7 september 2010 een brief gestuurd naar het Europees Parlement naar aanleiding van de State of the Union die hij diezelfde dag heeft gehouden. In de brief gaat hij onder meer in op het werkprogramma van de EC voor 2011.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De commissie Meijers heeft op 12 april 2010 een aanbeveling omtrent de als prioritair te selecteren dossiers uit het WWP 2010 aangeboden aan de Eerste Kamer.

Op 19 april 2010 boden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Europese prioriteiten voor 2010 naar de Eerste Kamer. Doordat beide organisaties betrokken zijn bij de voorbereiding van de kabinetsreactie is er al sprake van een gezamenlijke en gedeelde Nederlandse reactie.


Alle bronnen