Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) van 27 april 201027 april 2010