34.604

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelastingDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket vennootschapsbelasting:

E160043: Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Tax Base - CCCTB) (COM(2016)683)

E160044: Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base - CCTB) (COM(2016)685)

E160045: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU (COM(2016)686)

E160046: Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen (COM(2016)687)


Kerngegevens

begonnen

10 november 2016

titel

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687

Documenten

43