EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) - COM (2016) 685 en betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) - COM (2016) 683 (TK, 13). .

15 december 2016

Bijlage