EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 (TK, 5). .

1 december 2016

Bijlage