EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief over het in stemming brengen van subsidiariteitsoordelen m.b.t. EU-voorstellen inzake vennootschapsbelastingen (EK, A). .

15 december 2016

Bijlagen