36.146

EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het Richtlijnvoorstel over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is te vinden in Edossier E220013.


Kerngegevens

begonnen

24 juni 2022

titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937

Documenten