Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71) (36.146)

- E220013

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en GroenLinks (Karimi) gezamenlijk en de fractie van VVD (Van Ballekom). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk