Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71) (36.146)

- E220013

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 22 november 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk