EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71) (36.146); brief van de minister voor BHenO over stand van de onderhandelingen over Richtlijn passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven (EK, B). .

24 november 2022

Bijlage