36.127

EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68).

Meer informatie over de behandeling van dit voorstel is terug te vinden in E-dossier E220008.


Kerngegevens

begonnen

7 juni 2022

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data

Documenten

7