Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68) (36.127)

- E220008

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over het voorstel voor een Dataverordening; EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

De commissie besluit de brieven van de regering (36.127, D) en de Europese Commissie (36.127, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren