EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68) (36.127); brief aan de Europese Commissie met vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening (COM(2022)68) (EK, A). .

9 juni 2022

Bijlage