36.121

EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in e-dossier E220016.


Kerngegevens

begonnen

17 mei 2022

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Documenten

25