Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121)

- E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie beraadt zich op de wijze waarop zij dit voorstel wil volgen. Enkele fracties geven te kennen ten aanzien van het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) een subsidiariteitstoets te willen uitvoeren. In verband hiermee wordt dit onderwerp op 5 juli 2022 opnieuw geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer