EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (COM(2022)197) (36.121); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 107 (TK, 2). .

16 juni 2022

Bijlage