34.894

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van EU-voorstel: Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534

Voor meer informatie zie E-dossier E170037.


Kerngegevens

begonnen

26 februari 2018

titel

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534

schriftelijke voorbereiding


Documenten