EU-voorstel: Commissiemededeling inzake groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534 (34.894); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake grensoverschrijdende samenwerking (EK, C). .

20 april 2018

Bijlagen